20 febBoetebelasting gedeeltelijk opgeheven

Voor iedere koper is de overddrachtsbelasting het meest afschuwelijke aan het kopen van een woning. Het wordt dan ook ervaren als een boete. Bij ieder verkocht huis gaan er direct vele duizenden euro’s naar de schatkist. (op jaarbasis maar liefst € 3.500.000,-) Zolang de huizenmarkt jaarlijks vele procenten stijgt is dit geen probleem, maar nu deze stagneert blijven verkopers vaak met hoge restschulden achter. Een reden voor starters en doorstromers om niet te kopen.

De regering heeft geconstateerd dat er steeds minder huizen verkocht worden en dat de markt volledig vast zit. Op dit moment staan er maar liefst 250.000 woningen in Nederland te koop.

Verlaging van 6% naar 2%

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de regering niet langer kon wachten om maatregelen te nemen. De totale hervorming van de hypotheekmakrt moet wel plaatsvinden maar de tijd om een goed doordacht systeem te ontwikkelen is er niet. Door de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% heeft de regering tijd gekocht om structurele maatregelen te nemen en een definitieve regeling te ontwikkelen.

Snel handelen

De tijd is echter wel erg beperkt. De ingangsdatum is 15 juni 2011 en loopt tot 15 juni 2012. Het moment van passeren bij de notaris is bepalend. Als u hierbij in ogenschouw neemt dat een gemiddeld en goed hypotheektraject ongeveer 2 maanden duurt en de verkopers zelf ook meestal een termijn van enkele maanden nodig heeft voordat de overdracht kan plaatsvinden, dan komt de termijn van 15 juni 2012 erg snel in beeld als je in Januari denkt te gaan kijken naar een nieuwe woning. Overweeg dus nog deze zomervakantie om na te denken over de toekomstige woonwens en handel snel.

Niet iedereen blij

Niet iedereen is even blij. Wat te denken van de markt van nieuwbouw, die niets met deze overdrachtsbelasting te maken heeft. De nieuwbouw zal moeten wachten totdat de reguliere woningen verkocht gaan worden. Een extra nadeel blijft dat als verkopers hun woning verkocht hebben en bezig zijn, of nog een nieuwbouw moeten kopen het moment van passeren voor de verkopers het liefst zo laat mogelijk dient te gebeuren. En dan komt 15 juni 2012 weer snel dichtbij.

Een andere groep is natuurlijk de huurders die een ongelijk tussen huren en kopen constateren.

Tot slot een de groep mensen die meedoen aan de spaarloonregeling. Hierover wordt bijna niets gezegd, maar deze komt per 1 januari 2012 te vervallen ter compensatie voor de schatkist. Het saldo blijft wel staan, maar er kan geen gebruik meer van gemaakt worden. Dus het fiscale voordeel hiervan komt te vervallen en dus ook de koppeling aan een levensverzekering.

Kortom veel kansen voor starters en doorstromers. Minder fijn voor huurders en spaarloondeelnemers.

Mayhome wenst u veel succes met uw keuzes. Heeft u hulp nodig bij een van de onderwerpen, dan staan wij uiteraard voor u klaar om u bij te staan.

 

Post Tagged with , ,