De manier van werken van Optima Consulting is pragmatisch en is erop gericht dat op het vraagstuk wat we vandaag oppakken, morgen de voordelen toegepast kunnen worden.
We blijven daardoor dicht bij de organisatie zonder ons te richten op dikke papieren rapporten.

Succes wordt gecreƫerd door een gedegen plan van aanpak. Na de analyse definiƫren we de aanpak wat duidelijkheid geeft aan alle betrokkenen.
Bij de implementatie zetten we het plan om in concrete acties die logisch zijn voor de werkvloer. Waar nodig zetten we instrumenten in ter ondersteuning, consensus en draagvlak.
Dit alles gericht om de vooraf gestelde resultaten te realiseren.

Tot slot zullen we de voortgang monitoren en stimuleren en daarmee drempels overwinnen. Daar waar nodig zullen we bijsturen.