“Vrijheid in verandering”

Succesvolle bedrijven en organisaties zijn voortdurend in beweging. Dat is de basisvoorwaarde voor blijvend succes en elke verandering biedt tevens nieuwe kansen. Het voortdurend kijken naar verbeter- en ontwikkelmogelijkheden is dus essentieel.

“We willen inzicht in het functioneren van ons bedrijf”

Denk eens na over de toekomst en hoe zou uw bedrijf er over twee of drie jaar uit moeten zien om succesvol te zijn geweest? Hebt u vandaag een duidelijk plan voor ogen om dat succes te bereiken? Worden de talenten van uw mensen en middelen al optimaal ingezet?

Juist het herontdekken van talenten en het herschikken van kwaliteiten brengen resultaatverbetering snel dichtbij. Het is belangrijk om te weten dat het enige echt onderscheidend vermogen van uw bedrijf de medewerkers zijn.

“We willen ons herbezinnen en hoe doen we dit”

Om dit alles goed in beeld te brengen maken we een röntgenfoto van uw bedrijf. We doen dit door middel van persoonlijke interviews. Hieronder verstaan we personen die een belangrijke trekkende kracht binnen uw bedrijf vormen en een representatieve dwarsdoorsnede zijn van uw bedrijf; dus afkomstig uit alle lagen en afdelingen.

Tijdens deze gesprekken richten wij ons op de pijlers:

 • Personeel
  Leiding, management, uitvoering, aanwezige en ontwikkelbare kwaliteiten en competenties
 • Organisatie
  Structuur, aansturing, samenwerking, werkprocessen effectiviteit en efficiency
 • Marketing
  Huidige en toekomstige (doel)markten, potentiële markt ontwikkelkansen

 

“We willen meer marktaandeel veroveren. Wat moeten we dan veranderen”

De uitkomsten zijn een prima basis en startpunt voor het nemen van gerichte verbeter- en ontwikkelacties door het managementteam al dan niet met ondersteuning van Optima Consulting.

De uitkomsten geven aanbevelingen op de onderdelen:

 • Persoonlijke ontwikkeling en groei
  Ontwikkelpotentieel en adaptief vermogen
 • Financiële positie
  Mogelijkheden van kostenreductie en rendementsverbetering
 • Werkprocessen
  Effectiviteit en efficiency, communicatie
 • Verkoopkansen
  Verbetering van de verkoopresultaten door klantgerichtheid en klanttevredenheid

 

“We werken hard maar de resultaten blijven achter. Wat en hoe pakken we dit aan”

Na deze fase kunnen wij u met raad en daad terzijde staan bij alle verdere fases van het ontwikkelproces. Wij beschikken over speciale instrumenten die afhankelijk van de specifieke behoefte ingezet kunnen worden. Alle instrumenten zijn erop gericht dat de organisatie zelfstandig het veranderingsproces aangaat en het lerend vermogen van de medewerkers wordt gestimuleerd.

Enkele voorbeeldinstrumenten zijn:

 • Persoonlijke assessments, personal coaching, trainingen, directietraining, strategische workshops, interim-management begeleiding verkoop ……………