“Vitaliteit bevorderen”

Een verkoopplan heeft meerdere functies:

 • Het beschrijft aan welke klantgroepen welke producten en/of diensten worden aangeboden
 • Het vertaalt de gekozen strategie naar doelgerichte en effectieve aanpak
 • Het geeft richting aan de interne organisatie
 • Het geeft richting aan de promotie activiteiten
 • Het meet de resultaten
“Hoe kunnen we het rendement van onze marktinspanningen op korte termijn vergroten”

Het resultaat van een goed verkoopplan is terug te voeren tot:

 • Meer verdieping bij bestaande klanten
 • Duidelijkheid bij nieuwe klanten
 • Focus op winstgevende producten en diensten
 • Betere communicatie tussen de binnendienst en buitendienst
 • Goede meetbare verkoopresultaten
“Als er een manier is om het beter te doen, vind hem dan”

Binnen de verkoop kunnen zich diverse situaties voordoen.

Op het moment dat de verkoop achterblijft doordat de resultaten van de operatie onvoldoende gelijk oplopen met de doelstellingen dan zal de werkmethode vanuit de werkvloer aangepakt moeten worden.

Op het moment dat er andere uitgangspunten dienen te komen om succesvol te worden dan zal er vanuit het management/directie een andere visie met strategie geformuleerd moeten worden.

“We behalen betere resultaten door een duidelijk verkoopplan”

Een goed verkoopplan bestaat uit verschillende fasen;

 • Missie, Visie worden vertaald in driejaren strategie
 • Het marketing plan wat tactische keuzes in zich heeft over de product/markt-combinaties en de benadering van (potentiële)doelgroepen.
 • Het verkoopplan wordt door het operationeel verkoopteam samen met Optima Consulting vertaald naar een goed gestructureerd verkoopplan met meetbare doelstellingen.

 

Een goed verkoopplan geeft nog geen garantie voor toenemende verkoopcijfers. Voor succes is een goede uitvoering, zorgvuldig onderhoud en structurele controle noodzakelijk. Optima Consulting zorgt voor instrumenten om de prestaties van het verkoopteam te meten, het verkoopteam te coachen en begeleiden en zorgt voor een goede communicatie tussen de diverse afdelingen.

Deze aanpak heeft al veel bedrijven en afdelingen nieuw elan gegeven. In een lopende operatie wordt soms te weinig aandacht geschonken aan de degelijkheid van de product-markt combinatie.

Wie niet verrast wil worden door snel wijzigende markten, maakt de geesten los en koerst op vitaliteit.