“Meer kracht door weerstand”

Interim management is bedoeld als een tijdelijke inzet waar uw bedrijf beter van moet worden.

Denk aan de volgende mogelijkheden:

  • Waarneming van managementtaken
  • Doorvoeren van veranderingen
  • Profiel definiëren en coaching van beoogde opvolger
  • Signaleren van ontwikkel- en groeimogelijkheden
“Hoe krijg ik mijn bedrijf efficiënt, hoe beperk ik onderlinge strijd?”

Optima Consulting werkt mee en denkt mee en we maken onze belofte waar!

Onze praktijkervaring heeft geleerd dat bijvoorbeeld een gestructureerde aanpak tot de beste resultaten leidt. Een gestructureerde aanpak betekent een grondige analyse en afbakening van de opdracht en verwachtingen.

Door een goede samenwerking zijn wij in staat om een positieve invloed uit te oefenen en zorgen voor draagvlak en steun bij het management en de betrokkenen.

Door een grip op de cultuur (je moet zijn wie je wil zijn), borgen van het eigenaarschap (betrokkenheid is essentieel), het meten van de voortgang (als je kijkt zie je wat) en zichtbaar leiderschap (doen en ‘doen’ steunen) wordt het een eigen succes wat het bedrijf zelf realiseert.

“We hebben door deze aanpak één bedrijf gekregen met één klantbeleving”

De aanpak bij iedere opdracht is als volgt samen te vatten:

  • Analyse
  • Planning: Doel, resultaten, werkwijze en tijdsbesteding
  • Actie
  • Verantwoorden en rapporteren
  • Resultaten